Author Archives: blogkienthuc.edu.vn

Thủy đậu có mấy giai đoạn? Các giai đoạn khác biệt như thế nào?

Cũng như nhiều loại bệnh do virus khác, thủy đậu cũng phát triển theo từng giai đoạn với các biểu hiện đặc trưng khá dễ nhận biết. Vậy các giai đoạn của bệnh trông như thế nào? Thủy đậu là một bệnh n.hiễm t.rùng rất dễ lây do virus varicella-zoster (VZV) gây ra. Bệnh đặc […]