Author Archives: triseo.vn

Chăm sóc giảm nhẹ: Để nỗi đau hóa thinh không

Các biện pháp giúp làm giảm đau đớn về thể xác, mang đến sự giải tỏa về tâm lý, tinh thần cho người bệnh cũng như thân nhân người bệnh là những hoạt động của công tác chăm sóc giảm nhẹ. Chăm sóc giảm nhẹ (CSGN) là một khái niệm có bề dày lịch sử […]